تبلیغات
ماه آسمان - علی ولی الله

علی ولی الله

اگر خدا کفیل روزی است            
                                  
غصه برای چه ؟

اگر رزق تقسیم شده است

                                  حرص برای چه ؟       

اگر دنیا فریبنده  است               

                                    اعتماد به آن چرا ؟

اگر بهشت حق است                 

                                     تظاهربه ایمان چرا ؟

اگر قبر یک حقیقت است         

                                    سا ختما نها ی مجلل چرا ؟

اگرجهنم ر ا ست است          

                                    ا ین همه نا حق کردن چرا ؟

اگر حسا ب آخرت وجود دارد        

                                     جمع ما ل حر ا م چرا ؟

اگر قیا متی هست                        

                                     خیا نت به مرد م چرا ؟

اگردشمن انسان شیطان است         

                                                    پیرو ی از اوچرا ؟

موضوع: اموزنده،
ادامه مطلب
[ چهارشنبه 14 اسفند 1392 ] [ 07:03 ق.ظ ] [ انا بستانی ]