تبلیغات
ماه آسمان - امضا

امضا

کسانی که به طرف عقربهای ساعت امضاء می‌كنند انسان‌های منطقی هستند.

كسانی كه بر عكس عقربه‌های ساعت امضاء می‌كنند


دیر،منطق را قبول می‌كنند و بیشتر غیر منطقی هستند.


كسانی كه ازخطوط عمودی استفاده می‌كنند لجاجت و پافشاری در امور دارند.


كسانی كه از خطوط افقی استفاده می‌كنند انسان‌های منظّم هستند


كسانی كه با فشار امضاء می‌كننددر كودكی سختی كشیده‌اند.


كسانی كه پیچیده امضاء می‌كنندشكّاك هستند.


كسانی كه در امضای خود اسم و فامیل می‌نویسند خودشان را در فامیل برتر می‌دانند.


كسانی كه در امضای خود فامیل می‌نویسند دارای منزلت هستند.


كسانی كه اسمشان را می‌نویسند و روی اسمشان خط می‌زنند شخصیت خود را نشناخته‌اند.


كسانی كه به حالت دایره و بیضی امضاء می‌كنند،كسانی هستند كه می‌خواهند به قله برسند.


http://khoshe12.blogfa.com/

موضوع: اموزنده،
ادامه مطلب
[ دوشنبه 15 اردیبهشت 1393 ] [ 06:23 ق.ظ ] [ انا بستانی ]