تبلیغات
ماه آسمان - دددددددددممممممممشششششششششش گگگگگگگگگگررررررررررمممممممم

دددددددددممممممممشششششششششش گگگگگگگگگگررررررررررمممممممم

استاد گفت:کسی خدا را دیده؟

همه گفتند :نه

استاد گفت : کسی او را لمس کرده؟

همه گفتند:نه

استاد گفت:پس خدا وجود نداره

یکی ار دانشجویان بلند شد

گفت:کسی عقل استاد رو دیده؟

همه گفتند:نه

گفت:کسی عقل استادو لمس کرده؟

همه گفتند:نه

دانشجو گفت:پس استاد عقل نداره!

دمش گرم

خندهخندهقهقهه
ادامه مطلب
[ شنبه 22 خرداد 1395 ] [ 01:54 ب.ظ ] [ انا بستانی ]